Terug naaar Tijdmachine

1943

Executie van pater Kerssemakers

Pater Jacques Kerssemakers van de St. Paulusabdij was in 1942 gearresteerd op beschuldiging van spionage. Hij had ook joden geholpen. Na een showproces in Utrecht en mislukte pogingen om zijn leven te redden, wordt hij op 7 mei 1943 gefusilleerd in Fort De Bilt. In zijn afscheidsbrief schrijft hij ‘Zoo aanstonds geef ik mijn leven voor God en Vaderland’ Hij besluit met een groet voor dokter Van Liebergen, gemeentesecretaris Van Oers en de zusters van het Gasthuis.