Terug naaar Tijdmachine

1936

Gymnastiekvereniging Exelsior

De patronaten verloren halverwege de jaren dertig veel van hun aantrekkingskracht. Verkenners, Jonge Wacht, voetballen, zwemmen: veel meer aantrekkelijke mogelijkheden. De gymnastiekvereniging Excelsior, opgericht in 1936, was een onderdeel van het tegenoffensief van de katholieke organisaties. Daar kon je ook aan sport en turnen doen, máár: je kon pas lid worden als je al lid was van een andere katholieke jeugdorganisatie. Die koppelverkoop werkte niet en al gauw moest men die voorwaarde weer schrappen.