Terug naaar Tijdmachine

1935

Automatiseringsplannen telefoon

In 1935 besloot de PTT te automatiseren. Het kantoor in Oosterhout zou een zogenaamde knooppuntencentrale worden. Daarvoor was nieuwbouw noodzakelijk. In augustus 1939 werd op de Heuvel daarvoor het pand van de Geldersche Credietmaatschappij aangekocht. De planning was dat het nieuwe kantoor in 1941 in gebruik zou worden genomen. Vanwege de oorlog is dat niet gehaald. Pas in 1957 zou de centrale, samen met het nieuwe postkantoor op de Heuvel, gereed komen.