Terug naaar Tijdmachine

1935

R.K. Kiesvereniging verdwijnt

In maart 1935 worden opnieuw de verkiezingen voorbereid. De R.K. Kiesvereniging heeft zich nu aangesloten bij de R.K. Staatspartij. Dat houdt geen wezenlijke verandering van koers in, men probeert opnieuw te voorkomen dat andere partijen lijsten indienen. Dat wilo nu definitief niet meer lukken. Er komt nog een arbeiderslijst, de lijst Roovers, en een lijst voor boeren, de lijst Donkers. Tijdens de campagne gaan de partijen veel op huisbezoek en wordt er heel wat drukwerk verspreid. Roovers was lid van TSC en voerde ook daar campagne. Hij krijgt met zijn arbeiderspartij vier zetels, Donkers twee, de overige elf zetels gaan naar de R.K. Staatspartij, zoals de katholieke lijst nu heet.