Terug naaar Tijdmachine

1934

De Jonge Wacht

Het spel van verkennen was populair, maar bedoeld voor de burgerstand. . In de Sint-Antoniusparochie werd De Jonge Wacht opgericht, een variant op het spel van verkennen, maar dan speciaal bedoeld voor de patronaatsjeugd, onder regie van de geestelijkheid. Het hele patronaatswerk voor jongens, dat in de Antoniusparochie nooit echt goed van de grond gekomen was, werd omgezet in clubs van de Jonge Wacht.