Terug naaar Tijdmachine

1923

Opnieuw kiezersaantal verdubbeld

In 1919 krijgen ook vrouwen kiesrecht. Het kiezerscorps wordt daarmee opnieuw ongeveer verdubbeld: van 3.113 in 1919 naar 6.333 in 1923. de katholieke kerk was nooit voorstander geweest van vrouwenkiesrecht. Toen de R.K Vrouwenbond de mannen van de kiesvereniging vroeg om nu ook vrouwen uit te nodigen voor de vergadering, voelden die zich door die vraag wat overvallen en lieten weten dat ze zouden kijken hoe dat het best opgelost kon worden. Er wordt besloten om een aparte propagandavergadering te beleggen voor vrouwen en ook een aparte politieke cursus voor vrouwen te organiseren. Aan de eerste cursus nemen vijftig vrouwen deel. Ze krijgen les van meneer Severijnen, hoofdonderwijzer. Die begint zijn eerste les met aan te tonen dat het legitiem is dat ook vrouwen meespreken in het landsbestuur.