Terug naaar Tijdmachine

1920

Het onderwijs wordt katholiek

De nieuwe Wet op het Lager Onderwijs bepaalde dat het openbare en bijzonder onderwijs dezelfde rechtern hadden, ook op subsidie. Dat maakte een eind aan de schoolstrijd. De bisschoppen verboden nu aan de katholieken om nog langer naar het openbare onderwijs te gaan. Ze verlangden ook dat iedere parochie een eigen jongens- en meisjesschool zou krijgen. Jongens en meisjes in één klas vond men uit zedelijk oogpunt verwerpelijk. Tot dan toe had de parochiegrens geen enkele rol gespeeld in de schoolkeuze en hadden in het openbaar onderwijs jongens en meisjes samen in de klas gezeten. Het gemeentebestuur van Oosterhout droeg haar scholen over aan de broeders van Huybergen. Omdat er minstens een openbare school moest blijven, werd daarvoor een lokaal in de oude Tekenschool aan de Braak ingericht. Omdat in Oosterhout ruim 96% van de bevolking katholiek was, werd die school niet druk bezocht. Een onderwijzer gaf in alle zes de klassen les.