Terug naaar Tijdmachine

1920

Waterleiding

Sinds 1906 sprak de gemeente al met diverse ondernemers over de aanleg van een drinkwaterleiding. In april 1919 was dit opnieuw aan de orde. Toen dat opnieuw niets opleverde, besloot de raad op 24 mei 1920 dan toch maar tot aansluiting bij de N.V. Waterleidingmaatschappij West-Brabant. De aansluiting van gebruikers op het net ging niet snel. De kosten, dertig gulden per jaar, werden door de meeste huishoudens en bedrijven als bezwaarlijk gezien. De kerkdorpen werden helemaal nog niet aangesloten. In 1947 was nog maar 66 % van de huishoudens in de gemeente op de waterleiding aangesloten.