Terug naaar Tijdmachine

1919

Heroprichting van de R.K. Kiesvereniging

In maart 1919 wordt er een nieuwe R.K. Kiesvereniging gevormd en wel door vertegenwoordigers van de NCB, de R.K. Hanze, de R.K. Werkliedenvereniging, de R.K. Bond van Grote Gezinnen, enkele katholieke grootindustriƫlen en vertegenwoordigers van de R.K. Sociale Verenigingen in de gemeente. Daarmee was de kandidaatstelling voor leden van de gemeenteraad volledig in handen gekomen van katholieke organisaties die gepatroniseerd werden door de katholieke geestelijkheid. De katholieke partij zou - zowel landelijk als plaatselijk - uitgroeien tot een corporatieve organisatie met standsgroeperingen die ieder aanspraak maakten op een aantal zetels.