Terug naaar Tijdmachine

1919

Kiezersaantal verdubbeld

In 1917 wordt de Kieswet aangepast. Voor mannen komt het algemeen kiesrecht tot stand. Zij kiezen voortaan iedere vier jaar een nieuwe gemeenteraad, te beginnen in 1919. Voor Oosterhout betekende dat een uitbreiding van het kiezerscorps van 1.692 naar 3.113 personen. De aanwas bestond uit mannen die tot dan toe niet mee mochten stemmen omdat ze door de armenzorg geheel of gedeeltelijk bedeeld werden, de onderkant van de samenleving dus.