Terug naaar Tijdmachine

1903

Een Handelsavondschool

De Hanze richtte in 1903 een Handelsavondschool op. De cursus duurde een jaar en de cursisten gingen twee keer per week een avond naar school. Vanaf 1908 kreeg de school een kleine gemeentelijke subsidie. Vanaf 1911 werd de cursus tweejarig. De school kende geen grote toeloop: het aantal leerlingen schommelde jaarlijks rond de dertig.