Terug naaar Tijdmachine

1903

R.K. Middenstandsvereniging De Hanze opgericht

De sociale kwestie was niet alleen iets voor de arbeiders. Ook voor de ambachtsman die zelfstandig werkte of die er een winkeltje of café bij deed, was er een rooms-katholieke organisatie. Dat sloeg vooral aan bij kleine zelfstandigen. Die konden zich organiseren in ‘gilden’ en zo’n gilde kon zich aansluiten bij De Hanze. Al gauw waren in Oosterhout de gilden van de bakkers, huisschilders, slagers en kleermakers lid van de bond. De bond werd vooral actief na 1917.