Terug naaar Tijdmachine

1901

Kermis

De kermis duurde in die tijd acht dagen: van zondag tot en met zondag. Op de kermis stonden: een panorama, een acrobatentheater, een salon van visvermaak, een kinematograaf, een stoomcarrousel, een Amerikaanse drukkerij, een open en een gesloten mallemalen. Verder nog een paardenspel en een groot ‘ theatre de famille’.