Terug naaar Tijdmachine

1900

Reglement op het biljarten

Biljarten is sinds een aantal jaren ongekend populair geworden. Wekelijks worden concoursen georganiseerd. Er wordt niet alleen om punten, maar ook om drank en geld gespeeld. Een aantal koffiehuishouders hebben gezamenlijk (waarschijnlijk onder druk van geestelijkheid en gemeente) een reglement opgemaakt om de misbruiken die bij het biljarten zijn ingeslopen, tegen te gaan. Er mag bijvoorbeeld niet meer om drank of geld worden gespeeld. Het reglement is opgehangen bij alle aangesloten koffiehuishouders.