Terug naaar Tijdmachine

1900

Stoomzuivelfabriek ‘De Zandheuvel’.

Nadat de leden uit Oosteind zich hadden afgescheiden van Landbouwvereniging Oosteind, zaten de resterende leden, die uit Leijsen en de omgeving van de Zandheuvel afkomstig waren, niet bij de pakken neer. Ze sloten zich ook aan bij de Maatschappij van Landbouw en bouwden in 1900 een eigen stoomzuivelfabriek aan de Zandheuvel, die ‘Coöperatieve stoomzuivelfabriek Oosterhout’ heette. Er waren nu dus twee boterfabrieken kort bij elkaar. De omzet van ‘Oosterhout’ was ongeveer anderhalf keer zo groot als die van de ‘Eendracht’.