Terug naaar Tijdmachine

1885

Winkelstraten

Er komen steeds meer winkels. De meeste zijn te vinden rondom de Markt, in de Sint-Janstraat, de Kerkstraat en de Klappeijstraat. De meeste winkels waren nog klein en nauwelijks van gewone huizen te onderscheiden. Etalages waren nog niet gebruikelijk, men gebruikte de zogenaamde winkelkassen, een uitstalkast die op straat werd gezet of aan de buitenmuur werd opgehangen. Pas rond 1900 komen etalages in zwang.