Terug naaar Tijdmachine

1879

Straten krijgen namen

Voor het eerst krijgen een aantal straten in het centrum officieel een naam, omdat alleen de wijkaanduiding met een nummer niet langer voldeed. De Gasstraat, Kruisstraat, Heuvelstraat, Rulstraat, Frederikstraat, Sint Janstraat (tot dan toe Kerkepad), Laan, Nieuwstraat, Gasthuisstraat, Slotstraat, Waterloostraat, Leeuwenstraat, Kloosterstraat en Hoogstraat werden zo benoemd. Hiermee liep Oosterhout voor op Breda, waar de straten pas in 1897 namen kregen.