Terug naaar Tijdmachine

1872

Duivenmelken

De eerste duivensportvereniging die we tegenkomen is Duivensociëteit De Groene Olijftak. Ze was in augustus 1872 opgericht door welgestelde Oosterhouters. De club was echter geen lang leven beschoren, omdat veel duiven uit de lucht geschoten werden en in de pan verdwenen. In 1883 bestaat er al handel in duiven: dan worden onder andere ‘kroppers’ te koop aangeboden. In 1896 houdt Postduivenvereniging Snelvlucht wedstrijden met duiven die vanaf Brussel worden gelost. Vanaf die tijd zijn er regelmatig vliegwedstrijden, waaraan in ieder geval ook (nog? weer?) De Groene Olijftak, Postduivenvereniging De Luchtpost, Duivenvereniging De Luchtstrijd en Duivenvereniging Luchtvermaak meedoen. Tegen die tijd is de duivensport al een volkssport aan het worden: op de Voorhei vindt in 1893 al een vechtpartij plaats om een wedstrijdduif. Alle duivensociëteiten geven in de winter toneelvoorstellingen.