Terug naaar Tijdmachine

1870

M.A. Smeets is gemeentesecretaris

M.A. Smeets volgt in 1870 Bastiaan Lukwel op. Hij blijft aan tot zijn overlijden in 1900. Hij was maatschappelijk heel actief en onder andere betrokken bij de oprichting van het Weekblad Oosterhout, bij de oprichting en het bestuur van het leesgezelschap Oefening Kweekt Wetenschap, in het bestuur van Sociƫteit De Eendracht, secretaris van de Koninklijke Harmonie, en bestuurslid van de Sint-Vincentiusvereniging.