Terug naaar Tijdmachine

1870

Stad Oosterhout gaat snel groeien

Tot ongeveer 1870 woonden in de gemeente Oosterhout ongeveer de helft van de inwoners in de stad, en de andere helft in de kerkdorpen en buitengebieden. Vanaf die tijd vindt de bevolkingsgroei nog praktisch alleen in de stad plaats, terwijl in de kerkdorpen en buitengebieden het bevolkingsaantal stabiel blijft. Tussen 1870 en 1909 slokt de stad Oosterhout een aantal gehuchten op, die dicht tegen de stad aan lagen. Op de grafiek is dat te zien in de lus die de groene en de rode lijn maken.