Terug naaar Tijdmachine

1860

Gasfabriek geopend

Op 2 mei werd de eerste steen gelegd, en nog datzelfde jaar opende F.J. Smits een gasfabriek. Het gas was steenkolengas en werd voornamelijk gebruikt voor straatverlichting. Na veel discussie in de raad waren er 44 straatlantarens geplaatst. Die deden dienst van 15 augustus tot 15 september, en in totaal brandden ze dan 700 uur, een paar uur per dag dus. Toch beviel dat goed: tal van andere straten vroegen ook om gaslicht. Dat kregen ze niet, omdat de gemeente het leveringscontract niet wilde uitbreiden. Dat contract liep tot 1880.