Terug naaar Tijdmachine

1856

Zusters franciscanessen bouwen klooster en school

Vier zusters franciscanessen (van de congregatie uit Dongen) vestigen zich in de Rulstraat. De congregatie richt zich vooral op het geven van katholiek onderwijs aan meisjes. In 1857 openen ze daar, naast hun klooster, drie scholen: een lagere school voor arme meisjes, een lagere school voor ‘burgermeisjes’ en een Franse school voor meisjes. De bewaarschool voor jongens en meisjes samen volgde iets later. Naast de reguliere lesprogramma’s werd er in de beginjaren ook catechismusles gegeven aan jongens en meisjes; dat gebeurde vier keer per week na schooltijd.