Terug naaar Tijdmachine

1854

Sint-Vincentiusvereniging opgericht

Op initiatief van de pastoor werd in 1854 in de parochie van Sint-Jan de Soci√ęteit van de Heilige Vincentius √† Paulo opgericht, kortweg de Sint-Vincentiusvereniging genoemd. Doel was om arme gezinnen te helpen in geval van ziekte en werkloosheid. Van de bedeelden werd wel een tegenprestatie verwacht: ze moesten oppassend katholiek zijn of worden, al hun kerkelijke plichten vervullen en hun kinderen goed katholiek opvoeden. Om dat te controleren bezochten de Vincentianen de gezinnen aan huis; zij rapporteerden over deze bezoeken in hun vergaderingen.