Terug naaar Tijdmachine

1854

Pastoor wordt de baas in het gasthuis

Moeder Theresia, de overste van de zusters van het gasthuis, had regelmatig hoopoplopende conflicten met de regenten. Het ging over de zeggenschap over het gasthuis, maar ook over de zusters. De regenten wilden ook bepalen wat er moest gebeuren met zusters die ze minder geschikt vonden, en of de zusters wel nieuwe novicen mochten aannemen. In 1854 waren de conflicten zo hoog opgelopen dat de bisschop er aan te pas moest komen. Hij bepaalde dat de zusters alleen voor het onderhouden van hun Regel moesten gehoorzamen aan hun eigen overste, maar dat ze verder onder leiding stonden van de regenten en de pastoor van de Sint-Jan. Die werden dus de baas in het gasthuis.