Terug naaar Tijdmachine

1841

De eerste bouwverordening

De grote bouwactiviteit en de verdichting van het stedelijk centrum maakte enige ordening en reglementering noodzakelijk. In 1841 stelde de gemeenteraad het ‘Reglement op het bouwen langs markten, straten, pleinen wegen enz. binnen de stad Oosterhout en jurisdictie’ vast. Iedereen die voortaan langs de openbare weg wilde bouwen, had voortaan een vergunning nodig. De verordening had vooral de openbare orde en veiligheid op het oog. Aan de panden zelf werden geen eisen gesteld. De stadsarchitect kreeg het toezicht op de naleving van de allereerste bouwverordening.