Terug naaar Tijdmachine

1836

Molen De Hoop in Den Hout

Molen De Hoop in Den Hout werd gebouwd in 1833 of 1836. De initiatiefnemer en bouwer was Adriaan Quiryn Beljaars, assessor (wethouder) van de gemeente Hoge en Lage Zwaluwe. Gerardus Schonkeren was de eerste pachter-molenaar. Het is een ronde stenen bergmolen met twee paar maalstenen. Mogelijk is hij herbouwd in 1860 of 1862. In 1903 was er een stoommachine als hulpmotor aanwezig, later werd dat een ruwoliemotor. Deze molen was een graanmolen. De Cultuurhistorische Waardenkaart van Noord-Brabant geeft bij deze molen een “molenbiotoop” aan: een cirkel met straal 400 meter rond de molen waarbinnen geen hoge gebouwen of bomen zouden moeten voorkomen, zodat de molen kan functioneren. De molen staat er nog en is Rijksmonument.