Terug naaar Tijdmachine

1822

Goorstraat

In 1767 was de Goorstraat nog onbebouwd, in 1822 stonden er enkele verspreide boerderijen. De Goorstraat ontsluit het Goor tussen Vrachelen en Oosterhout. Het gehuchtje staat aan de Vrachelse kant en is eigenlijk een uitlopertje van Vrachelen. Goor is een veel voorkomende terreinnaam, die op vele plaatsen tot nederzettingsnaam werd. Met goor wordt een gebied met natte drassige heidegrond aangeduid. In Oosterhout betreft het een laagte die al heel vroeg voor de landbouw ontgonnen was.