Terug naaar Tijdmachine

1813

Nieuwe Molen op Leijsen

Nadat de Leijsense Kerkweg tussen 1813-1816 bestraat was en opgenomen in het net van grote wegen, werd dat een interessante plek voor een molen. Op de kadasterkaart van 1821 prijkt daar aan de Veerseweg 53 inderdaad de ‘Nieuwen Molen’. Het was een houten standerdmolen op een opgeworpen molenberg. In 1852 ging men er ook schors malen. In 1866 heet de molen De Planken Molen. De naam De Roos duikt op in 1875, blijkbaar in verband met de herbouw dat jaar, nadat er brand was geweest. Het werd toen een maalderij met een 10 PK stoommolen voor graan en schors. De overgang op een zuiggasmoter van 16 PKvolgde in 1907.