Terug naaar Tijdmachine

1813

Metrieke stelsel ingevoerd

Op 1 april 1813 kondigde het gemeentebestuur aan dat Oosterhout met onmiddellijke ingang het metrieke stelsel, met zijn gestandaardiseerde maten, zou overnemen. In plaats van in roedes, bunders, mudden en andere maten, gingen we nu de meter, de hectare, de liter en de kilo gebruiken.