Terug naaar Tijdmachine

1810

Latijnse school onderdeel van de Academie de Bruxelles

De kwaliteit van het onderwijs aan de Latijnse school was hoogstwaarschijnlijk slecht. Geen van de drie docenten voldeed aan de landelijke eisen voor schoolmeesters op Latijnse scholen. De inlijving in het Franse keizerrijk in 1810 bracht de school in de problemen. De docenten van de Latijnse school kregen geen salaris meer. De maire van Oosterhout, F. X Janssen, wist door zijn persoonlijke contacten te bewerkstelligen dat de school werd verheven tot een officiële ‘ecole sécondair’, ressorterende onder de ‘Académie de Bruxelles’. Hiermee was de school gered, en kregen de docenten ook weer salaris.