Terug naaar Tijdmachine

1809

Napoleon geeft de Sint Jan terug aan de katholieken

Napoleon bepaalt per decreet dat de hervormden de Sint-Jan aan de katholieken moesten teruggeven, mits die zevenduizend gulden aan de hervormden betaalden en zij de kerkelijke goederen bij onderling overleg en goedvinden zouden verdelen. Napoleon zelf schonk aan de hervormden zevenduizend gulden. Met deze bedragen zouden ze een vervangende kerk kunnen bouwen.