Terug naaar Tijdmachine

1806

Lodewijk Napoleon voor het eerst in Oosterhout

In 1806 benoemde keizer Napoleon Bonaparte zijn broer, Lodewijk Napoleon, tot koning van Nederland. Op weg naar de hoofdstad bezocht hij Oosterhout. De leerlingen van de Latijnse school declameerden verschillende verzen voor hem. Daarin werd niet alleen de nieuwe koning, maar ook de keizer, uitbundig geprezen. De schrijver van deze gedichten was waarschijnlijk F.X. Janssens. Hij stond bij tijdgenoten bekend om zijn grote vaardigheid in het maken van Latijnse verzen, hij was Napoleonsgezind en hij had een grote belangstelling voor de Latijnse school.