Terug naaar Tijdmachine

1800

Goud- en zilversmeden

Oosterhout kende aan het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw verschillende goud- en zilversmeden: Louis Davion en zijn zoon Johannes Davion (zie daar), Walther Schacht en zijn zoon Johannes (zie daar), Johannes Hermanus Josephus van Etten die we ook als kerkbestuurder en gemeenteraadslid tegenkomen, Gijsbert Stam die tevens kashouder was, Josephus Moonen, Huibert Molinet, de gebroeders Pieter en Johannes Timmermans, Nicolaas Chartrer die ook ‘postdirecteur’ en kashouder was, en zijn zoon Willem die ook beide andere functies van hem overneemt. Oosterhout had in die tijd een neigen stadskeur.