Terug naaar Tijdmachine

1799

Eindelijk de dorpskas terug

Ontvanger Motman was in 1794 gevlucht met medeneming van de dorpskas. Hij was niet van plan die terug te geven. Daarvoor moet het dorpsbestuur eerst beslag laten leggen op zijn bezittingen. In 1799 komt het hele bedrag, ruim twaalfduizend gulden, terug.