Terug naaar Tijdmachine

1794

Frans veldhospitaal

Tijdens de tweede Franse inval in het najaar van 1794 werd er op de Oosterhoutse hei een mobiel veldhospitaal opgericht. Deze hospitalen verschenen in het hele land. Gewonde soldaten werden hier opgelapt of behandeld en teruggestuurd naar Frankrijk. De bron die het overzicht geeft van de legerleveranties stelt dat dit ‘hospitaux militair’ onderdak moest bieden aan 1500 militairen. Of dit aantal ook werkelijk gehaald is, is niet bekend. Oosterhout leverde onder andere bedden, matrassen, lampen, kaarsen, maar ook pispotten, schotels, braadpannen, steekpannen, kannen. Waarschijnlijk werd het hospitaal in de eerste maanden van 1795, toen de Fransen de grote rivieren overtrokken, weer afgebroken. De leveranties houden na maart 1795 namelijk op.