Terug naaar Tijdmachine

1793

Dansen om de vrijheidsboom

Een van de symbolen van de Franse Revolutie was de vrijheidsboom. In Oosterhout werd de schutsboom die voor het vrijheidshuis op de Heuvel stond, door de Fransen omgetoverd tot vrijheidsboom, compleet met de rode Sans-Culottenmuts. Pas weken na het vertrek van de Fransen, op 27 april, kregen leden van het Colveniersgilde van het dorpsbestuur de opdracht de boom voor het vrijheidshuis te verwijderen. Deze werd verplaatst naar ‘Het hijken voor den laage molen’, ver weg van het centrum. Tijdens de tweede Franse inval in 1794 werd de vrijheidsboom weer in ere hersteld. Een uiting van revolutionaire spontaniteit hoeven we hier echter niet in te zien. De kosten van de boom kwamen op rekening van de gemeente.