Terug naaar Tijdmachine

1793

Franse inval

In januari 1793 verklaarde de Franse Republiek de oorlog aan Nederland. Binnen een maand trokken Franse troepen onder leiding van generaal Dumouriez Brabant binnen. Oosterhout viel kort na de belegering van Breda, eind februari 1793. In Oosterhout werden Franse troepen ingekwartierd. De generaal werd 18 maart verslagen; de troepen bleven dus maar kort.