Terug naaar Tijdmachine

1787

Oosterhoutse vluchtelingen

In 1787 nemen patriotten in verschillende steden de macht over. Met behulp van een Pruisisch leger slaat Willem V de opstand neer. Veel patriotten vluchten naar Frankrijk. Onder hen zijn ook Oosterhouters. In 1787 vertrokken Hendrikus Joosten, Adrianus Ooms, Dionysius Tollenaars, Baltus van Vught en Jan van der Burgh. Ze vonden onderdak in de vluchtelingenplaats St. Omaars. Hier stond een groot kazernecomplex waar de Franse overheid de vluchtelingen opving. Van Adrianus Ooms en Dionysius Tollenaars is bekend dat ze twintig weken in Rijssel hebben gewerkt en rondgezworven voor ze hun weg vonden naar St. Omaars. Geen van de Oosterhoutse vluchtelingen heeft tijdens de Bataafse opstand enige rol van betekenis vervuld. Na 1791 vertrokken ze weer uit St. Omaars, waarheen is onbekend. Geen van hen heeft na de Franse bezetting in Oosterhout een politieke rol opgeÃĢist, wat het vermoeden voedt dat het vooral economische en geen politieke vluchtelingen waren.