Terug naaar Tijdmachine

1787

Den Hout wordt een zelfstandige parochie

Vanaf 1787 ondernam Den Hout een aantal pogingen om zich af te scheiden van Oosterhout. De eerste stappen op die weg waren gezet door de oprichting van een eigen, zelfstandige parochie en de wens om de eigen armenadministratie te beheren. Hierbij benadrukte Den Hout dat het zichzelf zag als zelfstandig gebied. De Staten-Generaal gaf toestemming om een schuurkerk op te richten. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat die zou komen op de plaats van de oude kapel. Daar kwam ze echter niet, want we lezen dat Catharina Knipscheer, vrouw van Pieter Loonen, de grond voor de kerk had geschonken. Dat lijkt op een (iets) andere plek te duiden! De bouw kostte 5.452 gulden en 12ΒΌ stuiver. Het geld werd door de parochianen bijeengebracht. De kerk werd in 1787 ingezegend door deken Crul.