Terug naaar Tijdmachine

1780

De nijverheid

De jaren 1780- 1814 zijn slecht voor de Oosterhoutse nijverheid. De handel, van levensbelang voor de ontwikkeling van de nijverheid, leed vanaf 1780 onder (inter)nationale politieke en militaire ontwikkelingen. De Vierde Engelse oorlog, de onrust vanwege de Bataafse Revolutie, de Franse bezetting en de invoering van het Continentale Stelsel (na 1806) waren hiervan de belangrijkste. De potten- en steenbakkers krijgen het, door het stilvallen van de handel door de oorlog en toenemende concurrentie uit Vlaanderen, zwaar. Ook de overige nijverheidstakken zoals de hoedenmakerijen, bierbrouwerijen, grofsmeden, oliemolens, passementmakerij, lakenscheerderijen en de wollenstoffenkammerij hebben het zwaar. Als redenen voor de achteruitgang worden gebrek aan of duurte van productiemiddelen genoemd.