Terug naaar Tijdmachine

1761

Tabak- en hopteelt op de hei

In 1760 vraagt een groep ondernemende Oosterhoutse notabelen aan de Domeinen of zij een groot stuk heide halverwege Oosterhout en Rijen mogen ontginnen. In de aanvraag wordt een groots plan ontvouwd. De ‘compagnie’ wil de grond omploegen en er tabak en hop gaan verbouwen. Hop is nodig voor het brouwen van bier, en tabak wordt erg populair. Iedereen rookt tegenwoordig pijp of snuift tabak. De aanvragers willen wel fiscale faciliteiten: vrijstelling van grondbelasting voor maar liefst zestig jaar! Hoewel de rentmeester erg tegen is, krijgen ze in 1761 een concessie voor ruim honderd hectare heide en zandverstuiving. Het project mislukt grandioos. Op de slechte grond willen tabak en hop niet groeien. De compagnie staakt zijn activiteiten en geeft de grond en de inmiddels gebouwde boerenhoeve voor een zacht prijsje terug aan de Domeinen.