Terug naaar Tijdmachine

1759

Een Franse School voor jonge juffrouwen

De Franse kostschool voor jongeheren loopt zo goed dat het vrijheidsbestuur er in 1759 ook een Franse school voor jongejuffrouwen bij wil hebben. De school is goed voor de middenstand. Bovendien wonen er in Oosterhout al een dans- en muziekmeester, dus in die behoefte is al voorzien. De jonge dames kregen les in Frans, wiskunde, meetkunde, geografie en geschiedenis, en daarnaast in vaardigheden die dames van stand nodig in het leven: dansen, zingen en een instrument bespelen.Wanneer ze later getrouwd zijn, hoeven ze immers niet te werken. Daar hebben ze hun dienstpersoneel voor waaraan zij wel leiding geven. Hun tijd brengen ze door met conversatie met andere dames. Ze drinken dan koffie, thee of chocolademelk. De rest van de tijd gaat op aan romans lezen en musiceren. De school komt er in 1762, maar loopt toch niet zo goed als zijn mannelijke tegenhanger.