Terug naaar Tijdmachine

1750

Voorheide

De eerste vermelding van de naam Voorheide dateert van rond 1750, maar al twee eeuwen eerder werden hier huisjes gebouwd op de flanken van de duinen bij de Hoge Molen, ‘Bij de Nachtegaal’ zoals het toen heette. Deels gaat het om huisjes in en tegen de Molenbergen waar de Hoge Molen op staat, deels om verspreide bewoning ten noorden van die molen. De naam wijst op de ligging aan de voorzijde van de heide, gezien vanuit het oude cultuurland.