Terug naaar Tijdmachine

1739

De armenzorg in de problemen

Rond 1700 neemt de armoede fors toe. De prijzen stijgen, maar de lonen niet. Vooral de dagloners komen daardoor in de problemen, zeker als ze geen lapje grond hebben om wat op te verbouwen. De meeste dagloners en trekarbeiders woonden in Middelwijk (Oosterhout). Het armenfonds van het Oostkwartier had daarom grote tekorten, terwijl het armenfonds van het Westkwartier Den Hout en Vrachelen), waar vooral boeren woonden, geld overhield. In 1739 stelde het vrijheidsbestuur voor om de beide armbesturen samen te voegen. Het Westkwartier wist die voor hen nadelige fusie tegen te houden. Van solidariteit in Oosterhout was dus geen sprake.