Terug naaar Tijdmachine

1730

Proost Danis

Thomas Danis is geboren op 27 mei 1693 in Zandvliet. Hij trad in bij de norbertijnerabdij ’t Park in Leuven. Nadat proost Slootmans het klooster had verlaten, werd Thomas Danis gekozen als nieuwe proost van Stint-Catharinadal. Hij bleef dat tot zijn dood in 1760. Hij had vooral te maken met schout De Vries, die uit alle macht probeerde de zusters uit Oosterhout weg te krijgen. Danis kreeg de boekhouding, die door de snelle wisseling van proosten sinds 1727 ernstig in de war was, niet op orde. Danis kwam tijd en waarschijnlijk ook daadkracht te kort om orde in de chaos te scheppen. Hij hield geen kroniekboek bij en betrok ook zijn assistenten niet bij het beheer. Bij zijn overlijden in 1760 liet hij een ontredderd Catharinadal achter.