Terug naaar Tijdmachine

1727

Harde en zachte daken

In 1727 stelt het vrijheidsbestuur een verordening vast op de ‘harde daken’. In de kom van Middelwijk hebben bijna alle huizen en bedrijfsgebouwen daken van stro of riet. Dat wil wel branden, zeker met al die pottenbakkerijen die dagelijks hun ovens opstoken. Zachte daken moeten nu van de heren op het vrijheidshuis vervangen worden door daken van pannen. In 1751 moeten alle daken ‘hard’ zijn. De magistraat is echter vergeten om de potmakers en de gezworenen (een soort gemeenteraad) te raadplegen. Dat doen ze wel vaker, maar ze zijn óók vergeten de machtige in Den Haag zetelende Domeinraad te vragen of het goed is. In 1740 schrijven de potmakers aan Den Haag. De Domeinraad wordt erg boos. Op de rechten van de heer is inbreuk gemaakt. Schande! Na veel geschrijf wordt de verordening op de harde daken ingetrokken. En zo stookten ze voort, de potmakers.