Terug naaar Tijdmachine

1724

Oostpolder bedijkt

Ten noorden van de Republiekpolder lag de Slikpolder. Deze was aanvankelijk slechts bekaad en besloeg mogelijk de zuidelijke helft van de vijftig bunder slikland waar Claypole in 1699 over sprak. In 1724 waren er weer plannen voor een bewinterdijkte Oostpolder en nu gingen ze wel door, op voorwaarde dat het Gooikensgat open zou blijven. In 1727 werd het land ingemeten. Deze Oostpolder omvatte ook het Nonnenbroek, De Slikpolder, Dommelbergen en de Republiekpolder. En het Gooikensgat? Dat bleef open tot na de Tweede Wereldoorlog! Deze kreek werd gebruikt om de Oosterhoutse Haven door te spoelen. Bij vloed liep de kreek vol en bij afgaand tij moest het wegstromende water de havengeul schoon spoelen. Ook het Noorderpoldertje was zo’n spuikom, maar dan voor de kreek Rechtendijks Gat.