Terug naaar Tijdmachine

1721

Dominee Ecoma

De Fries Elco Ecoma wordt in 1721 beroepen in Oosterhout. Hij kreeg te maken met een conflict met zijn voorzanger, tevens onderwijzer, Verheijden, dat hem veel tijd en energie kostte. Rond 1740 telt zijn gemeente weer 170 lidmaten. Aan het eind van zijn leven wordt hij geplaagd door aanvallen van wisselkoorts. Zwak en uitgeleefd vroeg hij in 1754 om een kleine toelage om met emeritaat te kunnen gaan. De Domeinraad vond dat te duur. 25 April 1754 overleed Ecoma, 74 jaar oud.