Terug naaar Tijdmachine

1715

Turfgraven in De Oorden

De Oorden is een gebied tussen Groenendijkse Haven en Rijsdijk. Deze naam komt al in 1422 voor. Op de kaarten van 1832 en 1837 wordt hier actieve turfgraverij aangegeven. Vanaf 1715 werd toestemming gegeven voor turfwinning, vooral in de Willemspolder en de Dongendijkse polder. Voorafgaand waren er klachten over verzuring van de veenbodem, waardoor er geen vee meer geweid kon worden. Op 30 november 1716 verscheen er een verbod op alle ontgrondingen tenzij met octrooi en borgstelling voor de belastingen en een verbod op uitvoer van de gestoken turf uit de Republiek. Deze octrooien en verboden hadden te maken met nieuwe regels met betrekking tot de grondbelasting. Daaruit mag je afleiden dat de turfgraverij al wel voor 1715 begonnen zal zijn. Na 1770 neemt deze turfgraverij sterk toe. Het gaat meestal om kleine stukken land en de eigenaren zijn de aanvragers.