Terug naaar Tijdmachine

1711

Sint-Hubertusbrood

Op 3 november viert de katholieke kerk het feest van de heilige Hubertus. Deze man was rond 700 bisschop van Luik. Lang na zijn dood werd hij de patroon van de jagers. In 1711 is het de gewoonte om op 3 november broodjes te verkopen die eerst door een priester gezegend zijn. Deze broodjes worden nog steeds in de kerk gezegend en op 3 november verkocht: ‘huubkes’. Het waren toen witte kadetjes met een kruisteken erop; nu zijn het minibroodjes met een paar krenten er in.